GEMİADAMI CÜZDANLARI

Liman Başkanlıkları tarafından hazırlanan Gemi adamı cüzdanları artık Ankara’da bulunan Cüzdan basım Merkezi tarafından basılacaktır. Yurtdışında bazı ülkelerde sorunlar yaşanması, STCW belgelerinin tamamının bu kartlara işlenememesi nedeniyle tayfa ve yardımcı sınıf gemiadamlarına PVC kart biçimindeki gemiadamı belgesi verilmeyecek olup; tüm gemiadamlarına gemiadamı cüzdanı düzenlenecektir.

GEMİADAMI CÜZDANI BASIMI İLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI

2013/245

 

Bakanlığımız bağlısı liman başkanlıkları tarafından yapılan gemiadamı cüzdanları basım işlemleri bundan sonra Ankara’da kurulan Gemiadamı Cüzdan Basım Merkezi tarafından tek elden yapılacak olup, söz konusu basım işlemine ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir.

1. Gemiadamı cüzdanlarının basılması işi bundan böyle Bakanlığımız, Gemiadamları Cüzdan Basım Merkezince gerçekleştirilecek olup Liman Başkanlıklarınca gemiadamı cüzdanı basımı yapılmayacaktır.

2. Tayfa ve yardımcı sınıflara verilen PVC kart şeklindeki gemiadamı belgeleri, yurtdışında bazı ülkelerde sorunlar yaşanması, STCW belgelerinin tamamının bu kartlara işlenememesi nedeniyle tayfa ve yardımcı sınıf gemiadamlarına PVC kart biçimindeki gemiadamı belgesi verilmeyecek olup; tüm gemiadamlarına gemiadamı cüzdanı düzenlenecektir.

3. Tüm gemiadamları müracaatlarını sicil limanına bağlı olmaksızın tüm Liman Başkanlıklarından yapabilecektir.

4. İlk defa sicil alacak gemiadamlarının “T.C. Kimlik Numaraları” sicil numarası olarak tanıtılacak, mevcut gemiadamlarının sicil numaraları aynen devam edecektir.

5. Mevcut gemiadamlarının ve yeni gemiadamı cüzdanı alacak gemiadamlarının tamamının elektronik kayıtlarının tamamlanması amacıyla öncelikle, ilk defa gemiadamı olacaklar (tayfa ve yardımcı sınıf) için uygulanacak olup, daha sonraki tüm müracaatlar on-line olarak Gemiadamları Cüzdan Basım Merkezine iletilecektir.

6. Gemiadamlarının tüm talepleri Liman Başkanlıklarına yapılacak olup Liman Başkanlıkları başvuru talebini gemiadamı cüzdanıyla birlikte Gemiadamları Cüzdan Basım Merkezine gönderecektir.

7. Liman Başkanlıkları gemiadamı cüzdanlarına ilişkin gönderileri PTT Kargo aracılığıyla yapacaklardır. Gemiadamı Cüzdanı Basım Merkezi tarafıdan hazırlanan cüzdanlar PTT Kargo yoluyla gemiadamının başvuruda bildirdiği adrese iletilecektir.

8. Gemiadamları Cüzdan Basım Merkezine sadece gemiadamı cüzdanı gönderilecek olup, Liman Başkanlığınca sistem üzerinden oluşturulan talepler basım merkezince görülecek ve basım işlemi gerçekleştirilecektir. Sertifika basım işlemleri liman başkanlıklarınca yürütülecektir.

9. Liman Başkanlıkları kişinin fotoğraf ve imzasını taratıp, yeterlik belge taleplerini Gemiadamları Bilgi Sistemindeki Cüzdan İşlemleri bölümünden girerek başvuruyu on-line olarak Gemiadamları Cüzdan Basım Merkezine iletecektir.

10. Gemiadamı cüzdanı basım işlemlerine ilişkin işleyiş sistemi ve irtibat kurulacak personel Ek’te sunulmuştur. Yukarıda bahsi geçen hususlara ilişkin uygulamaların bu Talimat doğrultusunda gerçekleştirilmesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.