STCW YENİLEME SINAVLARI

STCW belgelerinin yenilenmesi ile ilgili sistem değişmiştir. Sınavlar bundan böyle online değil, yazılı yapılacaktır. 
Kurumumuzda gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olunması halinde belgeler yenilene bilmektedirler.
Kurumumuzda HER SALI SAAT 14:00 DE SINAV GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. 

AMATÖR DENİZCİ SINAV SİSTEMİ

Kurumumuzda Amatör Denizci Sınavlarına hazırlık için eğitim seminerleri verilmektedir. Sınavlar Liman Başkanlıklarında yapılmaktadır.

GÜVENLİK BELGELERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATLARI

“Güvenlik Tanıtım”, “Güvenlik Farkındalık” ve “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri” Belgeleri için kursa gitmeye gerek kalmamıştır. Açıklaması aşağıdadır. Diğer taraftan, bu belgeler, sadece ISPS’e tabi yük, yolcu, tanker vb gemilerde çalışan personelden aranmaktadır.

Yat, yolcu motoru, tenezzül teknesi ya da su sporu amacıyla kullanılan teknelerin personelinden aranmamaktadır. Yeni çıkan “Güvenlik Tanıtım”, “Güvenlik Farkındalık” ve “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri” Belgeleri ile ilgili olarak genel müdürlüğün talimatına linkten ulaşılabilmektedir.

Talimattan da anlaşılacağı gibi, bu belgeler için ayrıyetten kursa gitmeye gerek yoktur. Belgeler gemide ISPS ve ISM sertifikasına sahip zabitan tarafından düzenlenebildiği gibi 2012 den önce çalışmaya başlamış olanlar gemiden alacakları hizmet belgelerine istinaden bu belgeleri alabilmektedirler.

HIZLI CANKURTARMA BOTU

Ekteki talimattan da anlaşılacağı üzere, HIZLI CANKURTARMA BOTU KULLANMA YETERLİĞİ BELGESİ, sadece üzerinde HIZLI CANKURTARMA BOTU bulunan gemilerde çalışacak zabitan personelden istenmektedir.

Çalıştığınız gemide HIZLI CANKURTARMA BOTU yoksa, bu belgeyi almanıza gerek yoktur.

GEMİADAMI CÜZDANLARI

Liman Başkanlıkları tarafından hazırlanan Gemi adamı cüzdanları artık Ankara’da bulunan Cüzdan basım Merkezi tarafından basılacaktır. Yurtdışında bazı ülkelerde sorunlar yaşanması, STCW belgelerinin tamamının bu kartlara işlenememesi nedeniyle tayfa ve yardımcı sınıf gemiadamlarına PVC kart biçimindeki gemiadamı belgesi verilmeyecek olup; tüm gemiadamlarına gemiadamı cüzdanı düzenlenecektir.

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİ

Gemiadamları Yönetmeliği son hali

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

Eğitim ve sınav yönergesinin son hali