Usta Gemici Eğitimi

Usta Gemici Nedir ?

Tayfa sınıfı gemiadamları içerisinde GEMİCİ’nin bir üstünde yer en alt yeterlikte ki gemiadamı USTA GEMİCİ dir.

Usta Gemici Olmak için Aranan Şartlar :

18 yaşını tamamlamış olup, en az ilköğretim okulu mezunu olan ve aşağıda ki şartlardan birini tamamlayan herkes USTA GEMİCİ olabilir.

 1. GEMİCİ Belgesi ile 12 ay deniz hizmetine sahip olup, USTA GEMİCİ Kursuna katılmak
 2. GEMİCİ Belgesi ile 18 ay deniz hizmetine sahip olmak.
 3. Askerlik görevinin oniki ayını faal gemilerde serdümen ya da porsun eri olarak yaptığını belgeleyip, USTA GEMİCİ Kursuna katılmak.

Hizmet ya da kurs ile USTA GEMİCİ olabilmek için, idarenin açmış olduğu USTA GEMİCİ sınavını başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

Usta Gemici Eğitimi Müfredatı

USTA GEMİCİ Eğitiminin toplam 10 ya da 14 günde tamamlanır.

Seyir

 1. EMNİYETLİ SEYİR VARDİYASININ TUTULMASINA KATKI SAĞLAMAK
  1. Emirleri anlama ve vardiya görevleriyle ilgili hususlarda vardiyadaki zabitle iletişim kurma
  2. Vardiyanın alınması, sürdürülmesi ve teslim edilmesi
  3. Emniyetli bir vardiyayı sürdürmek için gerekli bilgiler
  4. Bağlama işlemleri ve ilgili prosedürleri hakkında aşağıdakiler dahil olmak üzere bilgi sahibi olmak;
 • YANAŞMA, DEMİRLEME ŞAMANDIRAYA BAĞLAMA VE HALAT MANEVRALARI FAALİYETLERİNE KATKI SAĞLAMAK
  1. Demirleme ve römorkör halatlarının işlevleri
  2. Demirleme donanımının (teller, sentetik ve fiber halatlar, vinçler, ırgatlar, bocurgatlar, güverte babaları, kurtağızları ve babalar) kapasiteleri, emniyetli çalışma yükü ve kopma, (kırılmaya) dayanma gücü hakkında bilgi
  3. Halatları fora etmek, römorkör halatları ve telleri, çekme halatları ile manevra yöntemleri ve olayların sırası hakkında bilgi
  4. Farklı faaliyetlerde demir kullanımına ilişkin yöntemler ve olayların sırası hakkında bilgi
  5. Bir şamandıraya veya şamandıralara bağlamayla ilgili prosedürler, olaylar, sıralı komutların ve işlemlerinin bilinmesi
   • Bağlama/römorkör halatlarının işlevi ve her bir halatın tüm bir sistemin bir parçası olarak nasıl çalıştığını öğrenme,
   • Bağlama ekipmanının kapasiteleri, emniyetli iş yükleri, tel halatlar, sentetik ve lif halatlar, vinçler, demir ırgatları, ırgatlar, babalar loçaların kopma güçleri
   • Yedekleme halatları dahil, bağlama ve römorkör halatları ve tellerin bağlanıp volta edilmesi ve mola
   • Çeşitli işlemlerde demirleri kullanma sırası ve yöntemleri
   • Bir şamandıraya veya şamandıralara bağlamayla ilgili işlemler sırası ve çalışma yöntemleri

Yük Elleçleme ve Yük İstif

 1. YÜK VE MALZEMELERİN ELLEÇLENMESİNE KATKI SAĞLAMAK
  1. Tehlikeli, tehlikeli ve zarar verici maddeler ile sıvılar da dahil olmak üzere yük ve malzemelerin emniyetli şekilde elleçlenmesi, istiflenmesi ve emniyete alınmasına (sağlamlaştırılmasına) ilişkin yöntemler
  2. Belirli kargo tipleri ve IMDG tanımlamaları ile ilgili olarak alınması gereken temel önlemler

Gemicilik

 1. GÜVERTE DONANIMI VE MAKİNELERİNİN EMNİYETLİ ŞEKİLDE ÇALIŞMASINA KATKI SAĞLAMAK
  1. Valf ve pompaların (tulumbalar) ağır yük asansörleri, kreynler, bumbalar ve ilgili donanımların işlevi ve kullanımı
  2. Vinçlerin, ırgatların ve bocurgatların ve ilgili donanımların işlevi ve kullanımı
  3. Ambar kapakları, su geçirmez kaportalar, açıklıklar (lumbarlar) ve ilgili donanımlar
  4. Yapım, kullanım, işaretleme, bakım ve uygun şekilde istifleme dahil olmak üzere fiber ve tel halatlar, kablo ve zincirler,
  5. Vinçler, ırgatlar, kreynler asansörler de dahil olmak üzere tüm donanımların çalıştırılmasına yönelik temel işaretleri anlama ve kullanma
  6. Farklı koşullar altında ve acil durumlarda demirleme, demir alma, demiri emniyete alma işlemlerinin yapılması
  7. Lostromo oturakları ve iskelesinin kurulması ve sökülmesi
  8. Kılavuz kaptan merdivenleri, asansörler, farelikler ve sürme iskelelerin kurulması ve sökülmesi
  9. Düğümler, dikişler, bosalar ve kavelaların uygun şekilde kullanımı
 • GÜVERTE VE YÜK ELLEÇLEME DONANIMININ KULLANILMASI VE İDARE EDİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK
  1. Girişler, ambar kapakları, kapak örtüleri, rampalar, baş/borda/kıç kapı/kaportaları ve asansörlere erişim
  2. Boru sistemleri, sintine ve balast emme pompaları ve kuyuları hakkında bilgi
  3. Kreynler, bumbalar, vinçlerin kullanımı
 • FLAMALAR, TEK İŞARET FLAMALARI VE SANCAKLARININ (A, B, G, H, O, P, Q) TOKA VE MEZESTRE EDİLMESİ İLE ANLAMLARI HAKKINDA BİLGİ

Denizde Güvenlik, Personel Sağlığı ve Sosyal Sorumluluk

 1. İŞ SAĞLIĞI VE EMNİYET TEDBİRLERİNİN UYGULAMASINA KATKI SAĞLAMAK
  1. Gemi direğinde çalışma usul ve yöntemleri
  2. Borda üzerinde çalışma ve yöntemleri
  3. Kapalı alanlarda çalışma ve yöntemleri
  4. Sistemleri çalıştırmaya izin verme
  5. Halat kontrolü ve yöntemleri
  6. Kaldırma teknikleri ve sırt incitmesini önleme metotları
  7. Elektrik emniyeti usul ve yöntemleri
  8. Mekanik emniyet usul ve yöntemleri
  9. Kimyasal ve biyolojik tehlike emniyeti usul ve yöntemleri
  10. Kişisel emniyet donanımlarını kullanma
 • DENİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLEMESİ İÇİN UYGULANMASI GEREKEN TEDBİRLERE KATKI SAĞLAMAK
  1. Deniz çevresinde kirliliğin önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili bilgi
  2. Kirlilik önleme donanımını kullanma ve çalıştırma bilgisi
  3. Deniz kirleticilerinden kurtulmak için onaylanmış metotların bilinmesi
 • CAN KURTARMA TEKNELERİNİ VE KURTARMA BOTLARINI KULLANMAK
  1. Can kurtarma tekneleri ve kurtarma botlarını, suya indirme tertibatlarını ve donanımlarını kullanma bilgisi
  2. Denizde hayatta kalma tekniklerinin bilinmesi

Bakım ve Onarım

 1. GEMİDE BAKIM VE ONARIMA KATKI SAĞLAMAK
  1. Boyama, yağlama ve temizlik malzemelerini ve donanımlarını kullanma
  2. Rutin bakım ve onarım yöntemlerin anlama ve uygulama
  3. Yüzey (satıh) hazırlama teknikleri hakkında bilgi
  4. Emniyet kılavuzlarını ve gemideki talimatları anlama ve uygulama
  5. Atık maddelerin emniyetli şekilde bertaraf edilmesi usul ve yöntemleri hakkında bilgi
  6. El aletlerinin bakım ve kullanma bilgisi