Tıbbi İlk Yardım Eğitimi

Bu belgeye sahip olmak için 4 günlük , GEMİDE TIBBİ İLK YARDIM Eğitimine katılmak ve eğitim sonunda kurumumuzda yapılan sınavda başarılı olmak yeterlidir. İdarece gerçekleştirilen herhangi bir sınav bulunmamaktadır. Bu eğitim içeriğinde 1 günlük uygulama eğitimi yer almakta olup, uygulama eğitimlerimiz sahada gerçekleştirilmektedir.

Müfredat

 1. Gemide bir kaza veya hastalık durumunda derhal ilk yardım uygulanması
 2. İlk yardım kiti
 3. İnsan vücudunun yapısı ve işlevleri
 4. “Tehlikeli Maddelere İlişkin Kazalarda Kullanılmak için Tıbbi İlk Yardım Rehberi” (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods “MFAG”) veya onun Türkiye’de yayınlanan eşdeğerinin kullanımı dahil gemide zehirlilikle ilgili tehlikeler
 5. Hasta veya kazazedenin muayenesi
 6. Omurga yaralanmaları
 7. Yanıklar, haşlanmalar, sıcak ve soğuğun etkileri
 8. Kırıklar, çıkıklar ve adale yaralanmaları
 9. Kurtarılan kişilere tıbbi bakım
 10. Telsizle alınan tıbbi önerilerin uygulaması
 11. Eczacılık (Farmakoloji)
 12. Sterilizasyon
 13. Kalp sektesi, boğulma ve asfiksi