Sınırlı Vardiya Zabiti

Sınırlı Vardiya Zabitliği Nedir ?

Usta Gemici ve Güverte Lostromosunun üstünde yer alan en alt seviye zabitan yeterliliğidir.

Sınırlı Vardiya Zabiti Yeterliliği ile Hangi Gemilerde Çalışılabilir ?

 1. Liman Seferi bölgesinde çalışan Yolcu Motorlarında
 2. Liman Seferi bölgesinde çalışan 200 Gt.’dan küçük Yolcu ve Yük Gemilerinde
 3. Kabotaj hattında çalışan Balıkçı Gemilerinde
 4. Kabotaj Sefer bölgesinde çalışan tüm Yatlarda
 5. Liman Seferi bölgesinde çalışan 20 Metreden küçük hizmet gemilerinde Kaptan olarak görev alınabilmektedir.

Kimler Sınırlı Vardiya Zabiti Olabilir ?

GEMİCİ, USTA GEMİCİ, GÜVERTE LOSTROMOSU, YAT KAPTANI Yeterliği ile toplam 3 yıl deniz hizmeti olanlar, SINIRLI VARDİYA ZABİTİ Eğitimlerine katılarak SINIRLI VARDİYA ZABİTİ olabilirler.
SINIRLI VARDİYA ZABİTİ olabilmek için, ROC – GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü Belgesine sahip olmak gerekmektedir.

Sınırlı Vardiya Zabitliği Eğitimi Müfredatı

SINIRLI VARDİYA ZABİTİ Eğitimi, toplam 4 ayda tamamlanmaktadır.

 1. Denizcilik İngilizcesi
  1. Temel İngilizce
  2. Denizcilik İngilizcesi
  3. Harita ve denizcilik neşriyatını anlamaya ve kullanmaya yetecek İngilizce
  4. Meteorolojik raporları anlamak için İngilizce
  5. Güvenlik mesajlarını anlamak için gereken İngilizce
  6. Harita ve neşriyatın düzeltilmesi için denizcilere ilanları anlamaya yetecek İngilizce
  7. Gemiler arası, gemi – sahil ve gemi içi İngilizce haberleşme
  8. IMO Standart Denizde İletişim Terimlerinin kullanılması

Seyir

 1. KIYI SEYRİNİN PLANLAMASI, İDARESİ VE MEVKİ TAYİNİ
  1. Seyir Haritaları, Denizcilere İlanlar ve diğer notik yayınlarla ilgili kapsamlı bilgi ve kullanma becerisi
  2. Fenerler, bikınlar, şamandıralar gibi seyir yardımcılarını kullanma
  3. Rüzgarlar, Gel-Git (Med/Cezir) ve akıntılar göz önünde bulundurarak parakete mevkii bulunması
  4. Kıyı seyrinde çeşitli yöntemlerle mevki koyma
 2. Seyir Planlama
  1. Kısıtlı sularda seyir
  2. Meteorolojik koşullar göz önünde bulundurularak seyir
  3. Buzlu sularda seyir
  4. Kısıtlı görüş şartlarında seyir
  5. Trafik ayrım düzenleri
  6. Gemi trafik hizmeti (VTS) sahaları
  7. Yoğun Gel-Git (Med/Cezir) meydana gelen bölgelerde seyir
 3. Rapor Verme
  1. Gemi Raporlama Sistemleri Genel Prensipleri
  2. Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Rapor Usulleri
 4. Seyir Yardımcıları
  1. Pusulalar
   • Manyetik pusulalar
   • Manyetik pusulaların hatalarının yersel yöntemlerle belirlenmesi ve düzeltmelerinin yapılması
   • Cayro pusulalar
   • Cayro pusulaların hatalarının yersel yöntemlerle belirlenmesi ve düzeltmelerinin yapılması
  2. Parakete çeşitleri ve kullanılması
  3. İskandil çeşitleri ve kullanılması
 5. Elektronik Seyir Cihazlarının Kullanılması
  1. Radar
  2. ARPA
  3. Oto Pilot
  4. GPS
  5. NAVTEKS
  6. Elektronik Harita Gösterim Bilgi Sistemi (ECDIS)

Vardiya Standartları

 1. Güvenli Seyir Vardiyasının Sürdürülmesi
  1. Seyir vardiyasını oluşturan zabit ve mürettebatın görev, yetki ve sorumlulukları
  2. COLREG 72’nin içeriği, uygulanması ve amacı
  3. Seyir vardiyası tutma kuralları
  4. Seyir vardiyası tutulmasında uyulması gereken kurallar
  5. Liman vardiyası tutmak
 2. Etkin Köprü Üstü Takım Çalışması Yöntemleri
  1. Köprüüstü takım çalışması yöntemleri
 3. Rotalamanın Kullanılması
  1. Meteorolojik rotalama
  2. Gemi rotalanmasının genel koşullarına uygun olarak rotalamanın kullanımı
 4. Deniz Çevresinin Korunması ve Kirliliğin Önlenmesi
  1. MARPOL 73/78 Sözleşmesi
  2. Kirliliğe karşı yöntemler ve yardımcı donanım

Gemicilik

 1. Güverte donanımı ve kullanımı
 2. Tekne bakımı, raspa ve boya işleri
 3. Gemi manevrasını etkileyen etkenler
 4. Dönüş dairesi ve durma uzaklığı
 5. Demirleme
 6. Yanaşma ve kalkma

Denizde Haberleşme

 1. Görsel ve işitsel haberleşme yöntemleri
 2. IMO Standart Denizde İletişim Terimlerinin kullanılması
 3. Uluslararası işaret kodu kitabının kullanılması
 4. VHF haberleşmesi
 5. Radyo telefon haberleşmesi
 6. Genel prensiplere gore gemiler için raporlama
 7. Raporlama sistemi ve VTS yöntemlerine uygun kullanımı

Yük İşlemleri, Gemi Yapısı ve Dengesi

 1. GEMİ YAPISI
  1. Gemi teknesi ve özellikleri
  2. Güverte donanımı
 2. YÜK İŞLEMLERİ
  1. Tehlikeli yükler
  2. Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodunun (IMDG) kullanılması
  3. Kuru yük elleçleme donanımları
  4. Kuru yük işlemleri
  5. Dökme yükler
  6. Tahıl yükü
  7. Tankercilik
 3. GEMİ DENGESİ
  1. Yükleme hattı ve markalama, plimsol markası ve kana (draft) rakamları
  2. Deplasman hesabı, draft sörvey
  3. Yüzdürme kuvveti
  4. Deniz suyu yoğunluğunun etkisi
  5. Ağırlık merkezinin hareketi
  6. Serbest yüzey etkisi
  7. Denge hesabı ve düzeltmesi
  8. Yük istif ve yük hesapları
  9. Denge, stres tabloları ve stres hesaplama teçhizat bilgisi
 4. METEOROLOJİ
  1. Barometre ve termometre ve gemideki diğer meteorolojik aletlerin kullanımı ile ölçme değerlerinin yorumu
  2. Başlıca basınç sistemlerinin özellikleri
  3. Hava gözlemlerinin kaydı ve rapor edilmesi
  4. Limanların genel meteorolojik koşulları
  5. Fırtına uyarı işaretleri ve hava raporlarının değerlendirilmesi
  6. Elde edilen meteorolojik bilgilerin yorumlanması
 5. DENİZDE EMNİYET
  1. Bu yönergenin 22, 23, 24, 25, 26 Ek Madde 3 (a) (b) ve (c) maddelerinde belirtilen Deniz Güvenlik Eğitimleri müfredatlarını içerecektir
  2. ACİL DURUMLAR
   • Acil durumlarda yolcuların korunması için tedbirler
   • İlk hasar denetimi ve hasar kontrolleri
   • Çatışmanın ardından yapılması gereken işlemler, çatışma sonrası alınacak önlemler
   • Oturmanın ardından yapılması gereken işlemler
   • Geminin karaya oturması ya da oturtulmasında alınacak önlemler
   • Acil durum dümen donanımı
   • Yedekleme ve yedeklenme yöntem ve donanımları
   • Denize adam düşmesi durumunda yapılacaklar, denizdeki insanın kurtarılması
   • Tehlikedeki gemilere yardım
   • Limanda çıkabilecek acil durumlara karşı alınacak tedbirler ve yapılacak işlemler
   • Arama ve kurtarma (IAMSAR kitabının içeriğinin öğrenilmesi)
  3. DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ
 6. DENİZ HUKUKU
  1. Denizde can güvenliği ve deniz çevresinin korunması konusuna ilişkin IMO Sözleşmeleri (SOLAS, MARPOL) ve uygulamalarına ilişkin temel bilgiler
  2. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun gerekleri
  3. Limanlar Kanunu
  4. Harçlar Kanunun ilgili gerekleri
  5. Deniz İş Kanunu
  6. Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları
  7. Deniz kazaları ve çatma
  8. Avaryalar
  9. Kurtarma, yardım
  10. Gemide taşınacak gemi ile ilgili belgeler
  11. Sigorta ve deniz sigortası