Radar Gözlem ve Plotlama Eğitimi

TÜM YAT KAPTANLARI ve Zabitler, RADAR GÖZLEM VE PLOTLAMA belgelerine sahip olmak zorundadır.

Bu belgeye sahip olmak için 4 günlük RADAR GÖZLEM VE PLOTLAMA Eğitimine katılmak ve eğitim sonunda kurumumuzda yapılan sınavda başarılı olmak yeterlidir. İdarece gerçekleştirilen herhangi bir sınav bulunmamaktadır.

Müfredat

 1. RADARLARIN TANITIMI, SINIFLANDIRILMASI VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
  1. Radyasyon tehlikesi ve güvenli mesafenin işaretlenmesi
 • RADAR BLOK DİYAGRAMI VE ELEMANLARIN GÖREVLERİ
  1. Radyasyon tehlikesi ve güvenli mesafenin işaretlenmesi
  2. Genlik, Frekans, Pals Genişliği, Pals Tekrarlanma Frekansı, Güç Tanımları ve Radar üzerindeki etkileri
  3. Radar kontrolleri
  4. Radarın devreye alınıp devreden çıkarılması
  5. Eko prensibi ve eko kalitesini etkileyen faktörler, sahte ekolar
  6. Mesafe ve Kerteriz Ayrımı
  7. Mesafe Kalibrasyonu
  8. Radar menzilinin hesaplanması ve propagasyon şartlarının etkileri
 • ÜRETİCİ ÖNERİLERİNE GÖRE RADAR’I AYARLAMAK VE KULLANMAK
  1. Radar görüntüsünü ayarlamak ve sürdürmek
  2. Menzil ve kerterizleri ölçmek
  3. Performans ölçümleri
  4. Ekran çalışma tipleri ( Nispi ve Hakiki Hareket, North Up, Course Up, Head Up)
  5. Radar ile kerteriz ve mesafe ölçmek
  6. Radar ile mevki koyma usulleri, seyir yardımcılarının seçimi
  7. Paralel İndeks usulleri
  8. Radarın çatışmayı önleme maksadıyla kullanımı ve plotlama usulleri
  9. Radar ile temasların Rota Sürat ve EYN (CPA)’lerinin hesaplanması
  10. Temasların manevra levhası üzerine plotlanması usulleri
  11. Radarla ilgili IMO standartları.
 • ELLE (MANUEL) RADAR PLOTLAMA UYGULAMASI
  1. Hakiki ve nispi hareket
  2. Hakiki ve nispi vektörler
  3. Nispi hareket üçgenini oluşturmak
  4. Temasların rota, hız ve görüntülerinin tanımlanması
  5. EYN (CPA) ve EYNZ (TCPA)’nın tanımlanması
  6. Rota ve hız değişimlerinin etkisini göz önüne almak
  7. Radar plotlama verilerini rapor etme.
 • GÜVENLİ SEYRİ SAĞLAMAK İÇİN RADAR KULLANIMI
  1. Radarla geminin mevkiini bulmak
  2. Radar seyri ve güvenliği için yardımcıları tanımlama.
  3. Radar seyrinde paralel çizgilerin kullanımı
 • ÇATIŞMADAN YA DA YAKIN DÜŞMEKTEN KAÇINMA İÇİN RADAR KULLANIMI
  1. Çatışmadan ya da yakın düşmekten kaçınmak için Çatışmayı Önleme Kurallarının uygulanması