Amatör Denizci Eğitim Seminerleri

Amatör Denizci Eğitim Seminerlerimiz 4 farklı Seminer Modülü ile gerçekleştirilmektedir.

Modül – 1 Sınava hazırlık Eğitim Semineri :

Eğitimimiz toplam 2 günde tamamlanmakta olup, talebe göre 3 gün de sürebilmektedir. Tamamen sınavda başarılı olunmasına yönelik ADES sistemi paralelinde verilen bir eğitimdir.

Modül – 2 Denizde uygulama içerikli eğitim:

Eğitimimiz 6 günde tamamlanmakta olup, 4 günü teorik 2 günü ise denizde uygulama şeklinde gerçekleştirilmektedir. Uygulama eğitimlerimiz eğitim teknemizde gerçekleştirilmekte olup aşağıdaki ana konu başlıklarını içerir.

1.)Gemicilik ve Tekne Kullanma Eğitimi

-Tekne tanıma/kısımları, donanımları, halatlar/bağlar

-Genel manevra, liman giriş/çıkış ile yanaşma/kalkma

-Demirleme/Şamandıraya bağlama

2.)Seyir ve DÇÖT Eğitimi

-Seyir öncesi liman hazırlıkları

-Elektronik harita, gps ve iskandil

3.)Denizde Güvenlik Eğitimi

-Denize Adam Düştü

4.)Haberleşme Eğitimi

-Liman giriş/çıkışları ve Seyir süresince VHF kullanma

5.)Motor ve Elektrik eğitimi

-Çalıştırma öncesi kontroller ve çalıştırma

-Aküler ve elektrik tesisatı

Modül – 3 İleri Seviye Amatör Denizci Eğitimi:

Eğitimimiz 8 günde tamamlanmakta olup, 5 günü teorik 3 günü ise denizde uygulama olarak gerçekleştirilmektedir.

Uygulama eğitiminin 2 günü teknede konaklama yapılarak gerçekleştirilir. Bu eğitim ile 2 ya da 3 liman arasında planlanan seyir gerçekleştirilmiş olur.

Modül-2 Eğitimine ek olarak, aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir.

Gece;

Liman girişi / çıkışı yapmak,

Limanlar arası Seyir yapmak,

Fenerleri / Şamandıraları ve Seyir yardımcılarını tanımak,

Kuzey Yıldızını bulmak ve yön tayini,

Koyda demir yeri seçimi ve demirleme,

Modül – 4 Uzaktan Eğitim:

Uzaktan eğitimimiz, canlı olarak web üzerinden verilmekte olup, eğitim interaktif bir şekilde gerçekleştirilir. Bu eğitimimiz de Amatör Denizci Sınavına hazırlık amacı taşımakta olup, 2 günde tamamlanmaktadır.

 

 

KİMLER AMATÖR DENİZCİ OLABİLİR:

14 Yaşını tamamlayan herkes Amatör Denizci olabilmektedir. 18 Yaşından küçük olanlar aillerinden muvaffakatname almalıdırlar.

 

NASIL AMATÖR DENİZİ OLUNUR:

- Amatör Denizci olabilmek için ADES adı altındaki zorunlu uzaktan Amatör Denizci Eğitimi tamamlanır.

- KBB dahilinde olan Sağlık Raporu aınmalıdır.

- Liman Başkanlığı için Amatör Denizci Sınav Harcı yatırılır.

- Uzaktan tamamlanan Amatör Denizci Eğitimi(ADES) sonucu ile Liman Başkanlıklarına başvurulur.

- Sınav için online randevu alınır ve sınava girilir.

 

AMATÖR DENİZİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR:

- Nüfus Cüzdanı Örneği,

- Diploma, Sabıka Kaydı,

- 2 Adet Fotoğraf,

- Amatör Denizci Olur Sağlık Raporu

 

AMATÖR DENİZİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILIR:

Liman Başkanlıkları'nda her Cuma Amatör Denizci Sınavı yapılmaktadır.

 

AMATÖR DENİZİ BELGESİ SAĞLIK ŞARTLARI:

ADB alacak kişilerin göz ve kulak-burun-boğaz (KBB) muayenelerinden geçerek, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarından "Amatör Denizci Belgesi Alabilir" raporu almaları gerekir. Rapor, sınav tarihinden en çok dört ay önce düzenlenmiş olmalıdır.

Amatör denizcilerin göz ve KBB sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dâhilinde yapılır. Ancak, monoküler olup sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler, renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar amatör denizci belgesi alamazlar.

İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen ADB sahiplerinin, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.

 

AMATÖR DENİZİ BELGESİ İLE HANGİ TEKNELER KULLANILABİLMEKTEDİR:

Amatör Denizci Belgesi ile sadece özel tekneler kullanılabilmektedir. 16 yaşından küçük amatör deniziler, ancak boyu 7 metreden az sürati ise 7 milden az olan özel teknleri idare edebilirler.

 

AMATÖR DENİZİ SINAV KONULARI: 

Amatör Denizci Sınavında 50 adet soru sorulur. Başarı notu 60'tır. Sınav konuları; 

seyir, denizde çatışmayı önleme kuralları,

gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji,

denizde güvenlik ve denizde haberleşme, ilk yardım,

deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler, tekne, motor ve elektrik bilgisi.

 

AMATÖR DENİZCİ SEMİNER EĞİTİM MÜFREDATI:

 1. GENEL BİLGİLER ,

 2. TEKNE KISIMLARI VE DONANIMLARI

 3. GENEL DENİZCİLİK TERİMLERİ VE TEKNEDE YÖNLER

 4. HALATLAR,BAĞLAR VE PALAMAR HALATLARI

 5. MANEVRAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER,YANAŞMA VE AYRILMA

 6. YELKENLİ TEKNELER

 7. SEYİR ARAÇLARI

 8. SEYİR YARDIMCILARI

 9. SEYİR

 10. KUZEY YILDIZI BULMA

 11. DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME

 12. DEMİRLEME

 13. DENİZDE CANLİ KALMA

 14. DENİZE ADAM DÜŞMESİ

 15. DENİZDE ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA SONRASI ALINACAK ÖNLEMLER

 16. TEKNENİN KARAYA OTURTULMASI

 17. YEDEKLEME VE YEDEKLENME

 18. DENİZDE YANGINLA MÜCADELE

 19. TEKNEYİ TERK VE DENİZDE CANLI KALMA

 20. DENİZDE VE GEMİDE İLK YARDIM

 21. METEOROLOJİ

 22. DENİZ KİRLİLİĞİ

 23. MAKİNE

 24. ELEKTRİK BİLGİSİ